Lewiston Police Thank you Lewiston Police Department